Środowisko programistyczne do budowy aplikacji biznesowych

Bardzo ciekawym rozwiązaniem dla programistów jest wielowarstwowa baza danych, służąca do przechowywania danych. Udostępniona baza, oraz odpowiednie protokoły, nazywane są powszechnie architekturą przestrzeni wirtualnej.

Wielowarstwowa architektura programowania ERP oraz jej zasoby

open erpWarstwowa baza danych do przechowywania aplikacji i prezentacji, oraz stwarzająca możliwość instalowania dodatkowych modułów, zwana jest powszechnie środowiskiem open erp. Środowisko to udostępnia serwer, na którym można budować określone aplikacje biznesowe. Jest także kompletną bazą oferującą szereg narzędzi do pisania tych aplikacji. Są to funkcjonalne interfejsy, oraz specjalne komunikatory oparte na przeglądarce internetowej. Z perspektywy programistów serwer działa jak biblioteka, która umożliwia wcześniej wymienione korzyści i prosty sposób uruchamiania pisanych aplikacji. Dodatkowe funkcje, jakie pełni open erp to między innymi: sprawdzanie spójności za pomocą skutecznych kontroli ważności, zapewnienie interfejsu obiektów pozwalających zaprojektować i wdrożyć wydajne moduły, złożone działania w grupie zasobów, oraz bezpieczeństwo na poziomie określonych wierszy użytkownika i grupy. Wszystko w OpenERP, a zwłaszcza metody obiektów, są udostępniane za pośrednictwem sieci i warstwy zabezpieczeń. Dostęp do modelu danych jest w istocie „usługą” co umożliwia udostępnienie nowych modeli, na przykład usługi WebDAV lub FTP. Dodatkową korzyścią jest stosowanie powyższych modeli, w sposób mieszany, a zarazem dopasowany.

Model modułu może zawierać następujące elementy: Obiekt biznesowy, Dane (pliki XML/CSV) oraz raporty. Każdy moduł znajduje się w określonym katalogu, zainstalowanym na serwerze i może być modyfikowany, importowany, lub wykorzystany do budowy aplikacji w dowolnym czasie.