Słońce niewyczerpalne źródło energii

bateria słoneczna - 4sun.pl

Słońce daje czystą i niewyczerpalną energię. Przekształcenie energii słonecznej w grzewczą, jest rozwiązaniem, które oszczędza tak bardzo eksploatowane zasoby naturalne oraz chroni środowisko naturalne. Charakterystyczne na warunków atmosferycznych panujących w Polsce jest nierównomierne promieniowanie słoneczne w cyklu rocznym.

Bateria słoneczna – 4sun.pl

Największe nasłonecznienie przypada na sezon wiosenno – letni stanowiący około 6 miesięcy w roku. Aktywność słońca w okresie zimowym skraca się do 8 godzin w ciągu dnia, latem zaś do 16 godzin, jednak wtedy zapotrzebowanie na energię jest znacznie mniejsze niż zimą. Dziedzina technologii, która wykorzystuje i przetwarza energię słoneczną w energię cieplną to fotowoltaika. Dzięki jej rozwojowi powstają baterie słoneczne, dzięki którym energia słoneczna zostaje przetworzona w prąd elektryczny. Dużą popularnością cieszą się panele słoneczne. Instalacja z takich paneli pozwala wyprodukować prąd potrzebny dla średniej wielkości gospodarstwa, oraz co jestbateria słoneczna - 4sun.pl pewnym novum i poddane zostało legalizacji ustawodawczej, sprzedaż nadwyżki energii do sieci ogólnokrajowej. System taki jest w zasadzie samoobsługowy, pozwalający na płynne przełączanie źródeł energii pomiędzy bateriami, panelami a tradycyjną energetyką. W ciągu dnia korzystamy z energii słońca, a nocą kiedy zużycie energetyczne jest mniejsze, pobiera się energię jaką zgromadziła bateria słoneczna. Jeśli dzięki dotacjom rządowym oraz odpowiednim ustawom energia przetwarzana przez bateria słoneczna – 4sun.pl będzie coraz bardziej dostępna, wówczas pozwoli to na zabezpieczenie energetyczne kraju. Działające już w Polsce instytucje widzą potrzebę rozpowszechniania tego typu źródeł energii, jednak wszelkie działania wymagają odpowiednich ustaw. Zwrot części kosztów dość drogich urządzeń do przetwarzania energii słonecznej byłby dużą zachętą do inwestowania w baterie słoneczne i panele słoneczne. Oczywiście istnieje bardzo duże lobby anty-słoneczne, państwowe wytwórnie energetyczne chciały by jak najniższych cen skupu energii pochodzącej z prywatnych wytwórni. Póki co to się udaje, jednak przy spadkowej tendencji cen za baterie słoneczne energia taka będzie coraz bardziej popularna.