Sieć elektryczna i jej parametry

 

W zakładach przemysłowych zachodzi konieczność stosowania urządzeń, które umożliwiają kontrolę zachodzących tam procesów. Żeby móc optymalizować niektóre z nich wymagane jest poznanie wartości odniesienia poszczególnych wielkości. W większości fabryk urządzenia wykonawcze czy linie technologiczne wymagają przede wszystkim odpowiedniego zasilania.

Rodzaje analizatorów energii elektrycznej

analizatory parametrów sieciMa to wpływ na wydajność czy sprawność zachodzących przemian. W związku z tym niezbędnym zagadnieniem jest kontrolowanie bieżących wartości oraz wyciąganie wniosków na ich podstawie. Do tego celu służą analizatory parametrów sieci, które umożliwiają bieżący pomiar najważniejszych parametrów elektrycznych. Można do nich zaliczyć chociażby wartość napięcia zasilającego czy natężenie płynącego prądu w poszczególnych fazach. Dodatkowo analizatory pozwalają na pomiar ważnych współczynników takich jak współczynnik mocy czy współczynnik zawartości harmonicznych w składowej prądu czy napięcia. Każdy z nich dostarcza ważnych informacji o funkcjonowaniu sieci zakładowej. Warto wspomnieć, że kluczowym zagadnieniem jest jak najmniejsza liczba przestojów linii produkcyjnej. Żeby móc to osiągnąć należy wyeliminować wszelkiego rodzaju wahania, zapady czy zaniki napięcia zasilającego. W tym celu stosowane są układy podtrzymania chwilowego znane jako UPS.

Przy doborze odpowiedniego urządzenia główną uwagę należy zwrócić na jego charakterystykę. Liczy się między innymi dokładność pomiaru. Im dokładniejsze wartości jest w stanie zarejestrować analizator tym są one cenniejsze w kontekście ewentualnych inwestycji. Jak widać obecnie bardzo ważnym zagadnieniem jest kontrola procesów zachodzących na terenie danego przedsiębiorstwa. Na podstawie otrzymanych wyników mogą być podejmowane decyzje o modernizacjach linii czy maszyn.