Rodzaje zabezpieczeń ogniochronnych

Nigdy nie wiadomo gdzie i kiedy może wybuchnąć pożar, dlatego ważne jest wszechstronne zabezpieczenie przed nim wszelkiego rodzaju budynków. Na szczególną uwagę zasługują budynki o konstrukcjach stalowych, będących najmniej odporne.

Czym się zabezpiecza konstrukcje stalowe przed ogniem?

zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychBudynek bez zabezpieczeń przeciwpożarowych jest skazany na doszczętne zniszczenie, jeżeli straż pożarna szybko nie ugasi ognia. Jeżeli jest on z drewna lub innych, łatwopalnych materiałów, to szanse na uratowanie mienia są znikome. Obecne budynki muszą mieć zastosowane odpowiednie środki zabezpieczające je przed skutkami pożaru. Stosowanie różnego rodzaju zabezpieczeń spowodowało, że znacznie zmalała ilość pożarów. W takim działaniu istotne jest nie tylko utrudnienie w pojawienia się ognia, ale także jego tłumienie i zabezpieczanie przed szybkim rozprzestrzenianiem. Szczególnie istotne są zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, gdyż w znacznym stopniu opóźniają osiągnięcie przez stal momentu krytycznego. Po jego przekroczeniu, stal staje się giętka i traci swoje właściwości, co może się skończyć zawaleniem konstrukcji. Zabezpieczenia czynne, mają na celu natychmiastowe zasygnalizowanie o pojawieniu się ognia. Koszt instalacji przeciwpożarowej jest zależny od wielu czynników, między innymi od: stopnia zaawansowania technologicznego systemu ilości trybów działania, a także renomy producentów. Większość z nich montuje się już na etapie budowy budynku, ponieważ wchodzą w skład elewacji czy konstrukcji.

Każdy rodzaj zabezpieczeń przeciwpożarowych jest dobry, pod warunkiem, że jest skuteczny. Dzięki ich zastosowaniu, znacznie spadła ilość pożarów w budynkach o konstrukcjach stalowych, co jest wielkim sukcesem konstruktorów tychże rozwiązań.