Recykling tworzyw i jego cele

Recykling tworzyw jest działaniem zmierzającym do tego, aby odzyskać surowce wtórne i w ten sposób uzyskać materiał do celów takich, jakie były pierwotnie lub zupełnie innych. Dzięki temu, że maksymalizuje się wykorzystanie tych samych surowców ponownie, można zadbać o środowisko. By cel był w pełni osiągnięty wszyscy starają się, aby do przetworzenia użyć jak najmniej energii i naturalnych złóż. Dzięki przetworzeniu można ograniczać zużycie naturalnych zasobów Ziemi oraz ograniczyć ilość śmieci, więc także miejsc na wysypiska.