Proces regulowania wagi

Bardzo istotne jest, aby specjalistyczne wagi, którymi posługują się kierowcy w celu sprawdzenia całkowitej wagi pojazdu ciężarowego, wskazywały autentyczną wartość, gdyż nieprawidłowa wartość wskazywana przez wagę, może wprowadzać w błąd zarówno kierowcę, jak również firmę spedycyjną.

Dokonywanie procesu regulowania i kalibracji

kalibracja wagiDlatego też wagi, które służą do pomiaru wagi pojazdów ciężarowych, są to wagi posiadające odpowiedni certyfikat, oraz atest, pozwalający na wykorzystywanie wagi do celów ważenia zestawów ciężarowych. Kalibracja wagi, polega na dokładnym wyregulowaniu wszelkich parametrów komputera oraz sterownika wagi, jak również poddaniu wagi specjalnym testom, a w razie potrzeby dodatkowej konfiguracji. Dzięki temu, waga zawsze wskazywać będzie autentyczną wartość masy pojazdów ciężarowych. Dokonanie procesu kalibracji jest to proces wymagany, do uzyskania certyfikatu oraz atestu wagi. Proces kalibracji jest dokonywany przez inspekcję ruchu i transportu drogowego, jak również nadzorowany przez komisję. Jest to proces bardzo istotny, gdyż jeśli waga wykaże masę pojazdu ciężarowego, przekraczająca 40 ton, oznaczać to będzie, iż pojazd został załadowany zbyt dużą ilością towaru, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami, oraz pojazd ten nie może wyjechać w trasę.

W przeciwnym wypadku, przy najbliższej kontroli, oraz przy przejeździe przez granicę państwa, pojazd przymusowo zostaje ważony. Wówczas po przekroczeniu maksymalnej wagi, kierowca zostaje ukarany przez inspektorów nadzoru ruchu, a kara zostaje nałożona także na firmę przewozową, której kierowca jest pracownikiem. Dlatego też dokładność oraz autentyczność wagi jest bardzo istotna, aby uniknąć bardzo poważnych problemów podczas kontroli inspekcji transportu drogowego.