Odzyskiwanie zaległych alimentów

windykacja

Ze względu na wysoki odsetek spraw rozwodowych, często pojawiają się również sprawy, związane z zasądzeniem alimentów na osoby nieletnie. Utrzymanie dziecka jest bowiem wyjątkowo kosztowne – koszt wyprawki szkolnej/przedszkolnej, podstawowe potrzeby, jak wyżywienie i odzież, jak i opłaty za opiekę medyczną. Niestety, wielu opiekunów stara się unikać obowiązku płacenia pieniędzy na dzieci, tłumacząc się trudną sytuacją finansowych.

Windykacja w przypadku alimentów

Nieodpowiedzialni rodzice decydują się najczęściej na zatrudnianie się nielegalnie, dzięki czemu przez urząd pracy i fiskusa, pozostają uznawani za bezrobotnych. Takie rozwiązanie wiąże się jednak z poważnymi oszustwami finansowymi. Osoba, decydująca się na takie rozwiązanie musi więc nastawić się na potrzebę zapłacenia wysokiej kary grzywny, jeśli sytuacją zainteresują się organy ścigania.
W przypadku wytoczenia sprawy sądowej, będą prowadzone dwa osobne postępowania: prowadzące do odzyskania zaległych alimentów oraz osądzające oszustwa finansowe. Po rozwiązaniu spraw, dalsze działania zostają zlecone firmie windykacyjnej, jak Obligum. Przedsiębiorstwo takie początkowo próbuje polubownie nakłonić dłużnika do spłacania zaległości finansowych, jeśli to jednak nie pomaga, następuje zajęcie majątku trwałego lub wynagrodzenia.

Sprawa nieco komplikuje się, gdy dłużnik zostaje osadzony w więzieniu, ze względu na oszustwa finansowe – odzyskanie zadłużenia okazuje się wtedy dłuższe i trudniejsze. Jeśli jednak nieuczciwy obywatel nadal będzie przebywał na wolności, firmie Obligum może udać się załatwić obciążenie dłużnika kosztami windykacji, by nie narażać osoby poszkodowanej na dodatkowe koszty.

Obligum – windykacja na kosz dłużnika