Napisanie wypowiedzenia umowy

Zawierając umowę z pracodawcą, trzeba dokładnie ją przeczytać, aby potem nie żałować. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na poprawność danych, wysokość wynagrodzenia, ilość urlopu i sposób rozwiązania umowy. To podstawowe informacje, które muszą się w niej znaleźć. 

Jakie są rodzaje wypowiedzeń umowy?

jak napisać wypowiedzenie umowyNajłatwiej jest rozwiązać umowę zlecenie, gdyż wystarczy zgłosić to ustnie. W przypadku umowy o dzieło, lub umowy o pracę, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wypowiedzenia. Podpisując umowę, z pewnością będziemy w mieli w niej informacje na temat sposobu jej rozwiązania, gdyż wymaga tego prawo pracy. Jeżeli nie wiemy jak napisać wypowiedzenie umowy, to najlepiej poszukać gotowych wzorów w internecie. Rozwiązanie może nastąpić za porozumieniem stron, czyli kiedy pracownik ustala z pracodawcą termin skończenia pracy bez roszczeń względem siebie. Drugim rodzajem jest normalne wypowiedzenie z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia. W drugim przypadku, pracownik sam podejmuje decyzję o odejściu i wręcza wypowiedzenie pracodawcy pod koniec tygodnia, jeżeli jego długość jest liczona w tygodniach, lub pod koniec miesiąca w przypadku miesięcznych i trzymiesięcznych wypowiedzeń. Taki dokument należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, ponieważ jeden zostaje u pracodawcy, a drugi zabiera pracownik. Muszą się na nim znaleźć dokładne dane obu stron stosunku pracy, data zawarcia umowy i wymieniona długość okresu wypowiedzenia umowy, jaka była określona w umie. 

Bez względu czy wypowiedzenie jest za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to zawsze musi być podpisane przez pracownika i pracodawcę. Zawsze jego bieg zaczyna się liczyć od początku przyszłego tygodnia, lub kolejnego miesiąca, dlatego trzeba je składać w ostatnich w ostatniej chwili.