Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `ggsx_yoast_indexable` SET `object_id` = '3872', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'post', `permalink` = 'http://www.kiosq.com.pl/napisanie-wypowiedzenia-umowy/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '0', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = 'http://www.kiosq.com.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy.png', `open_graph_image_id` = '3871', `open_graph_image_source` = 'featured-image', `open_graph_image_meta` = '{\"width\":538,\"height\":340,\"url\":\"http://www.kiosq.com.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy.png\",\"path\":\"/home/pikseo/websites/kiosq.com.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy.png\",\"size\":\"full\",\"id\":3871,\"alt\":\"\",\"pixels\":182920,\"type\":\"image/png\"}', `twitter_image` = 'http://www.kiosq.com.pl/wp-content/uploads/2019/11/jak-napisac-wypowiedzenie-umowy.png', `twitter_image_id` = '3871', `twitter_image_source` = 'featured-image', `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'Napisanie wypowiedzenia umowy', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '18', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2019-11-09 23:09:29', `object_published_at` = '2019-11-10 09:00:00', `version` = '2', `has_ancestors` = '', `permalink_hash` = '54:bd3215554fe001013219eece8fc26237', `updated_at` = '2022-01-21 08:57:47' WHERE `id` = '161'

Napisanie wypowiedzenia umowy - KiosQ

Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `ggsx_yoast_indexable` SET `object_id` = '3720', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'page', `permalink` = 'http://www.kiosq.com.pl/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '60', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = 'http://www.kiosq.com.pl/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/img/review1.jpg', `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = 'first-content-image', `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = 'http://www.kiosq.com.pl/wp-content/plugins/sina-extension-for-elementor/assets/img/review1.jpg', `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = 'first-content-image', `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = 'Źródło najlepszych informacji | %%sitename%%', `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'Strona Główna', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '28', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2021-04-15 06:48:12', `object_published_at` = '2017-11-14 07:19:09', `version` = '2', `has_ancestors` = '', `permalink_hash` = '24:85400608e62e2563801cf0f8c1b51e69', `updated_at` = '2022-01-21 08:57:48' WHERE `id` = '4'

Błąd bazy danych WordPressa: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `ggsx_yoast_indexable` SET `object_id` = '3668', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'page', `permalink` = 'http://www.kiosq.com.pl/blog/', `primary_focus_keyword_score` = NULL, `readability_score` = '60', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = NULL, `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = NULL, `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = NULL, `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = NULL, `primary_focus_keyword` = NULL, `canonical` = NULL, `title` = NULL, `description` = NULL, `breadcrumb_title` = 'Blog', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '28', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2019-07-29 09:55:20', `object_published_at` = '2019-01-21 06:13:59', `version` = '2', `has_ancestors` = '', `permalink_hash` = '29:af479de32fb2ff4ebe1b273c3eb54e92', `updated_at` = '2022-01-21 08:57:48' WHERE `id` = '3'

Napisanie wypowiedzenia umowy

Zawierając umowę z pracodawcą, trzeba dokładnie ją przeczytać, aby potem nie żałować. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na poprawność danych, wysokość wynagrodzenia, ilość urlopu i sposób rozwiązania umowy. To podstawowe informacje, które muszą się w niej znaleźć. 

Jakie są rodzaje wypowiedzeń umowy?

jak napisać wypowiedzenie umowyNajłatwiej jest rozwiązać umowę zlecenie, gdyż wystarczy zgłosić to ustnie. W przypadku umowy o dzieło, lub umowy o pracę, konieczne jest sporządzenie odpowiedniego wypowiedzenia. Podpisując umowę, z pewnością będziemy w mieli w niej informacje na temat sposobu jej rozwiązania, gdyż wymaga tego prawo pracy. Jeżeli nie wiemy jak napisać wypowiedzenie umowy, to najlepiej poszukać gotowych wzorów w internecie. Rozwiązanie może nastąpić za porozumieniem stron, czyli kiedy pracownik ustala z pracodawcą termin skończenia pracy bez roszczeń względem siebie. Drugim rodzajem jest normalne wypowiedzenie z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia. W drugim przypadku, pracownik sam podejmuje decyzję o odejściu i wręcza wypowiedzenie pracodawcy pod koniec tygodnia, jeżeli jego długość jest liczona w tygodniach, lub pod koniec miesiąca w przypadku miesięcznych i trzymiesięcznych wypowiedzeń. Taki dokument należy sporządzić w dwóch jednakowych egzemplarzach, ponieważ jeden zostaje u pracodawcy, a drugi zabiera pracownik. Muszą się na nim znaleźć dokładne dane obu stron stosunku pracy, data zawarcia umowy i wymieniona długość okresu wypowiedzenia umowy, jaka była określona w umie. 

Bez względu czy wypowiedzenie jest za porozumieniem stron, czy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, to zawsze musi być podpisane przez pracownika i pracodawcę. Zawsze jego bieg zaczyna się liczyć od początku przyszłego tygodnia, lub kolejnego miesiąca, dlatego trzeba je składać w ostatnich w ostatniej chwili.