Najemca remontuje mieszkanie

https://administratorlodz.pl

Wiadomo, że zgodnie z prawem zarówno osoba wynajmująca jak i lokator ma obowiązek utrzymać mieszkanie w dobrym stanie. Jeśli coś wymaga naprawy to lokator ma prawo żądać od wynajmującego tego, że to naprawi. Nie ma w tym nic dziwnego. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli chodzi o większe remonty – to zarówno jedną jak i drugą stronę – obowiązuje tutaj porozumienie.

Czasami lokator będzie chciał coś zmienić w mieszkaniu, szczególnie jeśli wie że spędzi w nim jakiś dłuższy czas. Wówczas koniecznie trzeba przygotować się do remontu. Lokator powinien uzgodnić wszelkie zmiany z wynajmującym. Jeśli lokator zrobi coś bez wiedzy to wówczas wynajmującemu nie pozostaje nic innego jak zabezpieczenie kaucyjne. Jeśli najemca zrobi coś bez zgody właściciela, a ten dowie się o tym, może żądać przywrócenia mieszkania do stanu poprzedniego. Jest to zgodne z prawem. Chyba, że zmiany zajdą w porozumieniu. Wówczas nie można się domagać żadnych roszczeń. Wcześniej można spisać umowę w tej sprawie. Warto wiedzieć także o tym, że lokator także ma obowiązek przeprowadzania drobnych napraw na własny koszt. Jeśli w umowie nie zapisano inaczej to lokator na swój koszt jest zobowiązany do wyczyszczenia zabrudzonych ścian oraz zabrudzonego dywanu, jeśli takowy znajduje się w mieszkaniu. Najemca może być natomiast na przykład zobligowany do tego, aby mieszkanie odświeżyć. Potrzeby remontowe mogą być różne. Często trzeba wyremontować ściany, które zostały zniszczone na przykład przez wiszące na nich sztandary. Oczywiście im większe zniszczenia, tym większe koszty trzeba ponieść, aby je usunąć. Warto pamiętać, że jeżeli jesteśmy najemcą lokalu to warto brać na wszystkie materiały rachunki. Dzięki temu będziemy mieli podstawę do oczekiwania do właściciela lokalu zwrotu środków, które wydaliśmy na remont. Czasem mogą to być bowiem spore sumy, które z całą pewnością chcielibyśmy odzyskać. Jeżeli jednak remont nie był konieczny, a mimo to go wykonaliśmy właściciel nie ma obowiązku zwrócić nam pieniądze. Istotne jest również to na ile daleka była ingerencja w lokal.

Artykuł powstał przy współpracy firmy:

https://administratorlodz.pl