Ładunki niebezpieczne i ich przewóz

Tachograf

Przedsiębiorstwa transportowe często skuszone dobrymi pieniędzmi chcą przewozić materiały niebezpieczne. Jednak kiedy zapoznają się z przepisami, które określają jak powinny być przewożone takie ładunki oraz jak powinien być wyposażony każdy kierowca i samochód często rezygnują z tych pieniędzy.

Jak przewozić niebezpieczne ładunki?

TachografUmowa międzynarodowa ADR jasno określa warunki, jakie należy spełnić, aby móc przewieźć materiał niebezpieczny. Umowa ta określa wyposażenie adr, które powinien mieć każdy samochód, samolot, czy inny pojazd transportujący materiały niebezpieczne. Jeżeli chodzi o samochody, to tak jak się często zdarzało, że tachografy były przestawiane, tak tutaj nie ma mowy o przerabianiu papieru do tachografu. Nikt bowiem nie chce płacić ogromnych kar, w przypadku, jeżeli coś stanie się z ładunkiem. Poza tym każdy przedsiębiorca musi pamiętać, że przy przewożeniu materiału niebezpiecznego obowiązkowym wyposażeniem pojazdu jest mata antypoślizgowa i pasy transportowe. Te dwie rzeczy pozwalają nam na zabezpieczenie ładunku w takim stopniu, aby nie zagrażał on nikomu w kraju, z którego przeważony jest materiał niebezpieczny, a tym bardziej nikomu w kraju, do którego jest przewożony. Przepisy adr jasno określają sposób pakowania ładunków niebezpiecznych.

Czytając je zauważymy, że ciągle przewija się w nich motyw opakowania bezpiecznego, które nie pozwoli na uszkodzenie ładunku, który mamy do przewiezienia. Jeżeli zaś chodzi o ciecze, to dowiemy się z umowy ADR, że nie może w całkowicie wypełniać opakowania.