Lądowy przewóz paliw

Transport potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych musi odbywać się przy zachowaniu najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa. Do tego celu są stosowane specjalistyczne maszyny do przewozu tego typu newralgicznego towaru.

Zadania stawiane przed cysternami

cysterny paliwoweZbiorniki, w których są przewożone niebezpieczne substancje muszą spełniać bardzo wysokie wymogi bezpieczeństwa, które definiują możliwość ich zastosowania w transporcie kołowym. Do przewozu substancji łatwopalnych o wysokiej wartości energetycznej takich jak paliwo używane są cysterny paliwowe. Mobilne zbiorniki z paliwem z reguły zbudowane są z ciągnika, na którym zamontowany jest zbiornik jednokomorowy. W zbiorniku tym przechowywana jest benzyna lub ropa na czas transportu. Specjalistyczne zbiorniki umożliwiają również przewożenie gazu w fazie ciekłej. Jak widać zastosowanie cystern jest dosyć szerokie. Ze względu na wysokie ryzyko kolizji cysterny są tak zabezpieczone żeby przy ewentualnym zdarzeniu drogowym rozszczelnieniu nie uległ zbiornik, w którym przewożone jest paliwo. Warto zauważyć, że w zależności od rodzaju substancji która ma być przewożona przy pomocy cysterny zbiorniki mogą mieć różną budowę. Niektóre różnią się między sobą jedynie pojemnością i kształtem, inne zaś materiałem z którego są wykonane. Nierzadko zbiorniki, które są wykorzystywane do przewozu paliw nadają się również do transportu innych substancji łatwopalnych i potencjalnie niebezpiecznych.

Zbiorniki te ze względu na swoją uniwersalność są szczególnie popularne wśród odbiorców końcowych, którymi są przeważnie rafinerie oraz firmy prywatne świadczące usługi z zakresu transportu lądowego. Warto pamiętać, że każdy zbiornik powinien posiadać aktualne badania szczelności oraz homologację, która świadczy o jego przydatności do przewozu określonej grupy substancji.