Kartografia i geodeta -czym się zajmują?

geodeta Poznań

Na pewno każdy z nas słyszał już to słowo, najpewniej gdzieś w gimnazjum na geografii. Kiedy? Wtedy kiedy pani pokazywała mapy lub globus. Kartografia to dziecina nauki, która zajmuje się mapami, teoriami map i metodami ich sporządzania.

Na czym polega praca geodety?

geodeta Poznań

Kartografią nazywa się również dziedzinę przekazywania informacji, które odniesione są do przestrzeni, a przekazywane są w formie cyfrowej lub graficznej. Kartografia ma swoje działy, postaram się je pokrótce przedstawić, żeby przybliżyć wam ten temat. Pierwszą z nich jest kartoznawstwo – wiedza o mapach ich właściwościach i formułach. Z całą pewnością taką wiedzę wykorzystuje każdy geodeta Poznań. Druga to kartografia matematyczna, która zajmuje się podstawowymi matematycznymi pomiarami na mapie. Kolejną z nich jest redakcja i opracowanie map razem z reprodukcją kartograficzną. Kolejnym jest topografia, która oprócz pomiarów naszej planety zajmuje się również pomiarami innych planet i księżyców. Kartometria to ona zajmuje się zasadami pomiarów na mapie. Jest jeszcze inny rodzaj kartografii, który nazywa się geologiczny – pozwala on na przedstawianie Ziemi od środka. Mianowicie budowę geologiczną skorupy ziemskiej w postaci map i planów geologicznych. Jedną z podstawowych form badań kartografii geologicznej są zdjęcia geologiczne, to znaczy terenowa obserwacja naturalnych i sztucznych skał i ukształtowania terenu. Największym sukcesem polskiej kartografii jest stworzenie „Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski” w skali 1:50 000.

Mój znajomy pracuje jako geodeta i jest bardzo zadowolony z tej pracy, twierdzi, że nie zamienił by jej na żadną inną. Świadczy usługi geodezyjne na terenie Poznania. Geodezja od zawsze była jego pasją.