Jak zabezpieczyć skarpę przed osuwaniem?

Gdy ukształtowanie terenu nie jest jednolite należy zastanowić się, jak zabezpieczyć ewentualną skarpę na działce, na terenach publicznych lub w innych miejcach, gdzie to konieczne. Można wykorzystać kratkę podjazdową, która będzie utrzymywała podłoże na miejscu podczas erozji wodnej lub wietrznej.

Umacnianie skarp za pomocą kratek podjazdowych

Akratka podjazdowaby wykorzystać kratkę podjazdową przy zabezpieczaniu skarpy należy ukształtować docelowo teren, oraz zagęścić podłoże, aby luźny grunt nie obsypywał się przy montażu kratek. Następnie układamy powierzchnię dbając o to, aby była ona równa i aby kratka podjazdowa leżała w jednej płaszczyźnie, ułatwi nam to w przyszłości koszenie trawy na skarpie. Następnym krokiem jest zamontowanie ułożonych kratek. Zawsze należy sugerować się instrukcją producenta danych kratek, aby były one ułożone solidnie i zgodnie ze sztuką. Kolejny etap to zasianie trawy w przestrzeniach kratek. Należy wybrać nasiona traw odpornych na suszę, gdyż skarpy są z reguły miejscami nasłonecznionymi. Po posianiu trawy całą powierzchnię skarpy należy przysypać cienką warstwą urodzajnej gleby oraz zawałować. Następnie podlać . Jeżeli planujemy założenie trawnika z rolki ważne jest przymocowanie płatów darni, aby nie było wolnych przestrzeni pomiędzy kratką podjazdową a ukorzenioną trawą. W przeciwnym razie darń uschnie, zrobi się żólta i zepsuje cały efekt. Po przymocowaniu trawę z rolki również wałujemy i podlewamy obficie wodą. Po kilku tygodniach darrń wrośnie w kratkę i stworzy jednolitą murawę. 

Układanie kratek podjazdowych na skarpach jest ciekawym pomysłem na umocnienie tych miejsc. Trawa rośnie równo  i łatwo można ją skosić za pomocą kosiarki lub kosy spalinowej. Poza tym kratki podjazdowe są wytrzymałe i odporne na erozję wodną, która na skapach występuje bardzo często.