Jak wybrać odpowiednią pompę ciepła?

Kupując pompę ciepła do domu, należy poszukać współczynnika sezonowej wydajności ogrzewania (HSPF). Liczba ta przedstawia stosunek energii pompy ciepła dostarczonej do budynku w stosunku do energii wykorzystanej do ogrzania budynku. Zazwyczaj HSPF jest obliczany dla określonego regionu, więc możemy nie uzyskać pełnego obrazu wydajności w Kanadzie. Niektórzy producenci dostarczają jednak HSPF dla różnych regionów. 

Pompy ciepła zapewniają oszczędność energii

pompa ciepła typu powietrze wodaNajpopularniejsze powietrzne pompy ciepła obejmują zarówno urządzenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Niektóre są kanałowe, podczas gdy inne są bezkanałowe. Można je podzielić na strefy lub całkowicie zastąpić w celu zwiększenia wydajności. Jednostki te wykorzystują czynnik chłodniczy, który przepływa przez system rur, aby przenieść ciepło z wężownicy wewnętrznej do zajmowanej przestrzeni. Jeśli temperatura na zewnątrz jest poniżej zera, wężownica będzie działała jako skraplacz, a powietrze nad nią działa jak parownik. Gruntowa pompa ciepła typu powietrze woda wykorzystuje ciecz do pochłaniania i przekazywania ciepła z gruntu do domowego systemu grzewczego. Płyn, powszechnie określany jako solanka, krąży następnie podziemnymi rurami do wymiennika ciepła. Pompa ta następnie przekazuje ciepło do zasobników ciepłej wody, grzejników i ogrzewania podłogowego w naszym domu. Emisje dwutlenku węgla powodowane przez gruntową pompę ciepła są minimalne i praktycznie nie występują. Hybrydowa pompa ciepła to system łączący dwie technologie: pompę ciepła i kocioł kondensacyjny. 

Takie połączenie dwóch technologii pozwala systemowi pracować przede wszystkim jako pompa ciepła wiosną i jesienią, a zimą jako kocioł kondensacyjny. Hybrydowe pompy ciepła są elastyczne, dzięki czemu można je instalować etapami, które są odpowiednie dla klimatu i pory roku, w której są instalowane. Hybrydowe pompy ciepła wykorzystują również paliwa odnawialne i zdekarbonizowane, a także energię elektryczną, co równoważy zapotrzebowanie w sieci elektroenergetycznej.