Jak działają kamery termowizyjne?

Termowizja

Zadaniem kamer termowizyjnych jest badanie obiektów w sposób bezkontaktowy. Termografia nie zakłóca działania badanego obiektu, ponieważ w żaden sposób w niego nie ingeruje. Pomiary termowizyjne są dwuwymiarowe a obraz uzyskany za pomocą urządzenia takiego jak kamera termowizyjna pozwala nam na świetny przegląd badanego obiektu co jak wszyscy dobrze wiemy jest kluczową sprawą do pomiaru jego temperatury.

Zasada działania kamer termowizyjnych

TermowizjaKamery termowizyjne pracują w czasie rzeczywistym co oznacza, że obiekty sprawdzane są natychmiast i od razu znamy ich temperatury. Kamera termowizyjna działa opierając się na zjawisku niewidzialnego promienia podczerwonego. Każdy obiekt, który ma temperaturę wyższą niż zero bezwzględne (czyli -273,15 stopnia Celcjusza) jest źródłem promieniowania podczerwonego. Ilość i zakres tego promieniowania zależy od temperatury badanego obiektu. Badanie polega na tym, że promieniowanie przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze. W skład budowy każdej kamery wchodzi matryca detektorów a także układ przetrważający obraz. Klasyczną rozdzielczością matrycy detektorów jest rozdzielczość 240 x 320, w tym przypadku pikseli poddanych analizie jest 76800. Im wyższa jest rozdzielczość matrycy detektorów tym więcej punktów dany detektor analizuje. Termowizja może być porównana do termometru, który działa na odległość. Pozwala ona na rejestrację różnic promieniowania podczerwonego obiektu, który jest badany co ma na celu stworzenie jego obrazu temperaturowego. Tego typu obraz jest nazywany termogramem. Rozkład temperatury na badanych obiektach przedstawiany jest w postaci barwnych izoterm. Izotermy to swego rodzaju obrazy składające się z kolorów w których jeden kolor odpowiada punktom o tej samej temperaturze. Bardzo ciekawą i wygodną rzeczą jest opcja przekształcania wartości temperatury w danym punkcie na zdefiniowany przez użytkownika. Można ustawić na przykład, że obiekty o temperaturze minimalnej (zimne) będą miały kolor czarny a obiekty o temperaturze maksymalnej (gorące) kolor biały.

Jest to bardzo przydatne, ponieważ użytkownik może dostosować sprzęt pod swoje preferencje co w wielu przypadkach ułatwia i przyspiesza jego pracę co daje pozytywne skutki. Bardzo często kamery termowizyjne dostarczają nam informacje, które inne urządzenia nie są w stanie dostarczyć.