Elektrownia w ogródku?

Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii to nowa propozycja Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiona w programie Prosument. Celem jego jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 dzięki zwiększeniu produkcji energii z odnawialnych źródeł.

Program zamierza promować nie tylko nowe technologie odnawialnych źródeł energii ale też postawy prosumenckie czyli podniesienie świadomości inwestorskiej i ekologicznej. Dodatkowo jako jeden ze swoich celów wyznacza zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze oraz wpływ na rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów. Dotacja inwestycji w ramach programu obejmie zakup i montaż nowych instalacji i instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, któe sąpołączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Preferowane instalacje to panele fotowoltaiczne, fotowoltaika, elektrownie wiatrowe. Prosument oznacza podmiot, a dokładnie rzecz ujmując osobę fizyczną, wspólnotę mieszkaniową czy też spółdzielnię mieszkaniową, która wytwarza energię cieplną lub elektryczną i zużywa ją przede wszystkim na własne potrzeby, a ewentualną nadwyżkę sprzedaje do sieci. Jednym z najważniejszych warunków programu jest to, aby nadwyżki energii nie były sprzedawane przez podmioty gospodarcze, ani też sytuacja w której byłyby głównym źródłem dochodu.

Artykuł powstał przy współpracy:

http://polinvestdom.pl