Dodatkowe usługi w ofertach biur rachunkowych

biuro rachunkowe

Firmy księgowe zajmują się prowadzeniem książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego, ksiąg handlowych (dla spółek prawa handlowego). To właśnie te usługi stanowią podstawę oferty proponowanej przez każde biuro rachunkowe. Klienci mogą jednak liczyć także na szeroki wachlarz mniej standardowych usług.

Księgowość najczęściej wiąże się również z kompleksowym prowadzeniem kadr i płac.

Chodzi tutaj o teczki osobowe, listy płac, rachunki do umów zlecenie i o dzieło, wyliczanie zaliczek na podatek oraz rozliczenia ZUS. Usługi rachunkowe często wzbogacone są także o doradztwo podatkowe. Klienci mogą liczyć na porady dotyczące podatku VAT, rozliczeń PIT oraz CIT. Niejedno biuro rachunkowe na bieżąco przekazuje swoim klientom informacje na temat zmian w przepisach prawa podatkowego, które mogą być bezpośrednio związane z ich profilem działalności. Przedsiębiorcy mogą liczyć również na pomoc fachowca w przypadku kontroli podatkowej z urzędu skarbowego.

Standardowe usługi księgowe połączone są również z formalnościami związanymi z założeniem działalności gospodarczej. Księgowi sporządzają potrzebną dokumentację, zajmują się jej wypełnianiem, doradzają krok po kroku, do jakich urzędów i instytucji powinien udać się przyszły przedsiębiorca, pomagają dobrać najkorzystniejszą formę opodatkowania firmy. Niektóre biura specjalizują się również w procesie zakładania spółek prawa handlowego.
Kolejną usługą jest reprezentowanie klientów przed wszystkimi instytucjami (administracja państwowa oraz samorządowa). Biuro rachunkowe może również pomagać pozyskać środki z funduszy UE. Chodzi tutaj o wypełnianie i składanie wniosków oraz rozliczenia projektów unijnych.