Czy frezowanie pni jest potrzebne?

Frezowanie pni

Nie zawsze i całkowicie to zależy od sytuacji w jakiej znajduje się działka otaczająca dane drzewo przeznaczone do wycinki oraz zamiarów inwestora. W przypadku miasta pielęgnacja terenów zielonych najczęściej nie uwzględnia tego typ zabiegu, gdyż sprawia on dodatkowy koszt dla ich budżetu, a efektu nikt nie zauważy.

Frezowanie pni – rzecz niezbędna

Frezowanie pniOdwrotnie jest w działaniu takim jak na przekład pielęgnacja ogrodów, kiedy to zdecydowanie nie pragnęlibyśmy pniaka w postaci kikutu drzewa na własnej działce, dla tego frezowanie pni Bydgoszcz jest jak najbardziej konieczne. Wycinka drzew w zależności od miejsca może być procesem bardzo prostym, albo i skomplikowanym, wymagającym zespołowej pracy grupy osób. Jedną z pierwszych czynności przy wycince drzewa najważniejsze jest zmierzenie jego średnicy oraz określenia czy będzie wymagane pozwolenie na wycinkę. Jeśli tylko ją uzyskamy i mamy możliwość wycięcia danego drzewa, możemy zastosować jedna z trzech metod, które można stosować w zależności od lokalizacji. Poza granicami miasta, gdzie odległości między domami są większa a do najbliższej zabudowy jest bezpieczna odległość, można zaryzykować metodę karczowania – czyli próbą wyrwania drzewa z korzeniami za pomocą ciągników oraz metodę obalenia z podcięciem pnia. Są to metody proste i pozwalające na stosunkowo szybkie szybkie zakończenie działań z drzewem. Pozostały kikut już w zależności od lokalizacji będzie usunięty lub nie i to całkowicie zależy od osoby zlecającej działanie. Odwrotnie jest w mieście, gdzie odległości pomiędzy domami są znacznie mniejsze a próba obalenia czy wykarczowania drzewa wiązała by się chociażby z zerwaniem trakcji napowietrznej, uszkodzeniem asfaltowej nawierzchni jezdni czy też całkowitym zniszczeniem elewacji, jeśli drzewo obali się na inną stronę i oprze o budynek. W mieście preferowana jest metoda rozbiórkowa, polegająca na stopniowym dzieleniu stojącego drzewa na mniejsze części, które można bezpiecznie zrzucić na przyczepię i odwieźć. W pierwszej kolejności w takiej metodzie usuwane są wszystkie gałęzie drzewa, pozwalające na bezproblemowe dostanie się do pnia, który od góry dzieli się na kawałki i zrzuca na ziemię w okolicy podstawy.

Ostateczny, ledwie wystający nad ziemię kikut byłego drzewa rzadko zostaje sfrezowany w celu obniżenia wysokości oraz schowania pozostałości po drzewie pod ściółką. Niestety w większości przypadków pień jest zwyczajnie pozostawiany.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą:

Logo A-garden