Badania diagnostyczne dostępne w medycynie weterynaryjnej

Zwierzęta domowe nie są w stanie użyć własnego głosu, by przekazać człowiekowi, że źle się czują lub coś je boli. Opiekun zwierzęcia, który zauważy przede wszystkim zmianę zachowania swojego zwierzęcia, apatię, ospałość, niechęć do spacerów, do zabawy, powinien udać się do gabinetu lekarza weterynarii.

Najczęstsze objawy chorobowe u zwierząt zgłaszane w gabinecie weterynaryjnym

Weterynarz HalinówDotyczy to również wielu innych objawów jak np. wymioty czy biegunka. To właśnie wtedy (poza urazami fizycznymi) opiekunowie pojawiają się ze swoimi pupilami u lekarza weterynarii. Każdy lekarz przeprowadza najpierw szczegółowy wywiad z opiekunem. Ważne jest, czym było żywione zwierzę, ile ma lat, jakie objawy wystąpiły, kiedy się zaczęły. Następnie wykonywane jest badanie ogólne zwierzęcia. Z pewnością Weterynarz Halinów zbada temperaturę, liczbę oddechów, osłucha serce i płuca pacjenta, omaca jamę brzuszną, sprawdzi powiększenie dostępnych węzłów chłonnych. Bardzo często zalecanym badaniem w gabinecie weterynaryjnym jest badanie krwi, które może sporo powiedzieć o stanie zdrowia pacjenta. Poza tym większość gabinetów ma też do dyspozycji inne metody diagnostyczne. Mowa o elektrokardiografii, aparacie rentgenowskim, ultrasonografie. Z zabiegów weterynaryjnych najczęściej przeprowadzane są oczywiście kastracje, sterylizacje, sanacje jamy ustnej za pomocą ultradźwięków.

Lekarze weterynarii wykonują też bardziej zaawansowane operacje jak np. operacja skrętu żołądka, śledziony, wgłobienia jelit, odbarczanie kanału kręgowego (laminektomia), wycinanie nowotworów (chirurgia miękka), operacje wad serca, operacje ortopedyczne (leczenie operacyjne złamań) i znacznie więcej. Wśród lekarzy weterynarii można znaleźć specjalistów z dziedziny neurologii, kardiologii, onkologii, okulistyki, dermatologii, gastroenterologii i wielu innych.